Skadeservice

Hos DIS er vi altid klar til at yde hurtig og professionel assistance i enhver form for opstået skade. Vi har en døgnvagt, der er parat til at håndtere alt fra brand- og sodskader, vandskader fra skybrud eller rørsprængninger, hærværk og indbrud. Vi forstår, at dette kan være en svær og overvældende situation, og vores mål er at hjælpe dig igennem det så let som muligt.

Vi samarbejder tæt med brandvæsnet, forsikringsselskaber og skadelidte for at sikre en effektiv og hurtig håndtering af situationen. Vores team er veluddannede og har den nødvendige erfaring og udstyr til at tackle enhver form for skade, så du kan føle dig tryg og i de bedste hænder.

Uanset om du er en privatperson eller en virksomhed, så gør vi alt for at mindske skaden og sikre en hurtig og effektiv løsning. Lad DIS være din partner uanset skadens omfang. 

Så er uheldet ude med en vandskade, brandskade eller skimmelsvamp?

Så giv Dansk Industri & Skadeservice et kald på tlf. 70 11 12 14.

Vi yder professionel hjælp døgnet rundt i hele landet.

 

Vandskader

Læs mere om, hvordan DIS kan hjælpe med, hvis der opstår vandskader.

Brandskader

Sådan hjælper DIS, hvis der opstår brand i både private boliger og erhverv.

Skimmelsvamp

Skimmelsvamp kræver ofte grundig rengøring. Læs mere om, hvordan vi griber sagen an her.

Vandskader

Er der sket en vandskade i huset eller i en erhvervsejendom, står vi altid klar til at hjælpe hurtigst muligt – uanset omfang af skaden. 

Vi hjælper med opsugning af vand, vask af vægge og gulve, desinficering, affugtning og fugtmåling. Vi sikrer din bygning mod følgeskader, sikrer løsøre og får det opmagasineret og eventuelt tørret og renset, så dine ting lider mindst mulig skade. Undervejs fører vi tilsyn med affugtere og rådgiver i fastlæggelse af skadens omfang.

Er vandskaden så omfattende at det kræver genhusning, sørger vi også for dette ved hjælp af vores samarbejdspartnere.

Vi råder over mange størrelser af absorptionsaffugtere og kondensaffugtere, så vi kan stoppe skaden effektivt – 24 timer i døgnet.

Vi giver gerne et uforpligtende tilbud og løsningsforslag på den konkrete opgave. Vores vagtbiler er pakket op i henhold til Skafor vejledning 311.

 • Opsamling eller bortledning af vand.
 • Affugtning.
 • Korrosionsbeskyttelse.
 • Fugtmålinger, datalogning og fugtrapporter.
 • Rådgivning omkring løsninger af fugtproblemer.
vandskader

Brandskader

Vi hjælper med brandskader i hele landet, så hvis uheldet er ude, kan du altid kontakte os.

Vi assisterer både Danmarks beredskaber, forsikringsselskaber, offentlige organisationer og virksomheder og private boliger med professionel  håndtering fra start til slut. 

Med stor erfaring har vi det rette beredskab til at håndtere alt skadeshåndtering, oprydning, genetablering af bygninger og rengøring, hvis I rammes af en brandskade.

Vores vagtbiler står klar alle døgnets timer året rundt, så vi altid er klar til at køre ud til alle steder af landet, hvis der opstår brandskader.

Bilerne er altid pakket i henhold til forsikringsforskrifterne, og derfor kan vi klare alle størrelser af brandskader.

Efter indsats med skadesbegrænsning kan vi hjælpe med:

 • vandsugning
 • håndtering af løsøre
 • afdækning
 • affugtning
 • rengøring 
 • lugtsanering
 • støvsugning
 • vask af lofter, vægge, vinduer, paneler og gulve
 • vask af døre, skabe og borde

Er der behov for lugtsanering, efter røg og sod eller kloakskader, hjælper vi gerne med behandling med ozonmaskine, i enkelte rum eller i hele bygninger.

Skimmelsvamp

Hos Dansk Industri og Skadeservice bekæmper vi alle former for skimmelsvamp i alle typer af bygninger. 

Årsagerne til frembrud af skimmelsvamp kan være mange, og med mange års erfaring kan vi hjælpe dig med at afdække årsagen, bekæmpe svampen og genetablere det ramte materiale. 

Sådan opstår skimmelsvamp

Skimmelvækst opstår på bygningsdele, der er opfugtede over længere perioder. Opfugtningen i boligen skyldes ofte uhensigtsmæssige boligvaner, men der kan også være tale om opfugtning som følge af vandskader, konstruktionsfejl og mangelfuld ventilation.

Der kan f.eks. være tale om brud på vandførende rør, kondensdannelser på kolde overflader, manglende dampspærre m.m. Skimmelvækst ses ofte i skjulte konstruktioner – f.eks. i isoleringen i flade tage, bag paneler på vægge, på bagsiden af gipsplader osv.

Der findes mange tusinde forskellige arter af skimmelsvamp. Blandt disse er mange ganske harmløse, medens andre skimmelsvampe kan være stærkt generende og skabe indeklimaproblemer.

De indeklimatiske problemer, der kan opstå, skyldes både afgasning af giftige/generende flygtige stoffer, ubehagelige muglugte og frigivelse af skimmelsvampsporer.

Skimmelsvampe-undersøgelser

En skimmelsvampeundersøgelse omfatter typisk en gennemgang af bygningen for at afdække eventuelle forekomster af skimmelvækst.

Ved undersøgelsen åbnes konstruktionerne, og der udtages materialeprøver.

På laboratoriet undersøges prøverne, og der foretages dyrkninger med henblik på at artsbestemme de fundne skimmelsvampe. Der udarbejdes en rapport, beskrivelse af skadesomfang samt forslag til udbedring.

Efter endt udbedring skal der foretages en kvalitetskontrol af det udførte arbejde.

Dansk Industri og Skadeservice udfører

 • Bygningsbesigtigelser i forbindelse med råd/svamp
 • Artsbestemmelse af råd/svamp af indsendte prøver
 • Traditionelle og alternative behandlingsmetoder i forbindelse med udbedring af råd/svampe
 • Kvalitetssikring i forbindelse med skadesudbedring

Har du brug for et uforpligtende tilbud?

Bestil opkald fra en af vores projektledere her

4 + 6 =