Vores grønne hverdag

Hos Dansk Industri & Skadeservice arbejder vi med grønne tiltag i vores hverdag for at reducere spild mest muligt til gavn for naturen og de områder, som vi arbejder i.

Her på siden har vi delt vores grønne tiltag op i vores 3 overordnede områder, der tager udgangspunkt i de samme overskrifter såsom “Valg af materialer”, “Affaldssortering og genanvendelse” osv.
De 3 hovedområder er:

  • Skadeservice
  • Industrirengøring
  • Håndværkerservice

Under hvert punkt har vi samlet fem tiltag, som vi laver i hverdagen for at reducere spild og ressourceforbruget i vores arbejde.

Vi tilbyder

Inden for skadeservice er der en række grønne tiltag, som kan tages i brug for at mindske de miljømæssige konsekvenser af de processer, der udføres i forbindelse med reparation og genopbygning af skader. Nogle af eksemplerne på disse grønne tiltag kan omfatte.

 1. Anvendelse af miljøvenlige rengøringsmidler og produkter for at undgå skadelige kemikalier og toksiner, som kan forurene miljøet.

2.Genanvendelse af byggematerialer og inventar, når det er muligt, for at reducere affaldsmængden og ressourceforbruget.

3. Reduktion af energi- og vandforbrug i forbindelse med reparation og genopbygning efter skader.

4. Implementering af affaldssortering for at kunne genanvende materialer og minimere mængden af affald, der ender i skraldespanden.

5. Transportoptimering ved brug af energieffektive køretøjer og planlægning af ruterne for at reducere transportens miljøpåvirkning.

Disse grønne tiltag kan bidrage til at gøre skadeservice mere bæredygtigt og samtidig reducere virksomhedens miljømæssige aftryk.

 

En grønnere industrirengøring

Der er flere grønne tiltag indenfor industrirengøring, som kan være med til at reducere virksomheders miljøpåvirkning og samtidig skabe en mere bæredygtig arbejdsplads. Nogle eksempler på grønne tiltag indenfor industrirengøring kan være:

1. Brug af miljøvenlige rengøringsmidler

Ved at anvende miljøvenlige rengøringsmidler, som er fri for skadelige kemikalier og toksiner, kan man minimere risikoen for miljøforurening og samtidig skabe en mere sikker arbejdsplads for medarbejderne.

2. Anvendelse af genanvendelige rengøringsmaterialer

I stedet for at bruge engangsartikler, såsom papirhåndklæder og rengøringssvampe, kan man anvende genanvendelige materialer, såsom mikrofiberklude og -mopper, som kan vaskes og genanvendes igen og igen.

3. Reduktion af vandforbrug

Ved at anvende teknologi, som reducerer vandforbruget under rengøringen, kan man minimere mængden af vand, som bruges til rengøring, og dermed reducere virksomhedens vandforbrug og spildevandsproduktion.

4. Implementering af affaldssortering

Ved at sortere affaldet på arbejdspladsen, kan man genanvende materialer og reducere mængden af affald, som ender i skraldespanden.

5. Optimering af rengøringsrutiner

Ved at optimere rengøringsrutinerne, kan man reducere tidsforbruget og dermed også energiforbruget, som er forbundet med rengøringen.

Håndværkernes grønne tilgang

Her kan du læse mere om hvilke tiltag, der tænkes i mht. den grønne dagsorden i hverdagen. 

1. Anvendelse af bæredygtige byggematerialer

Det er muligt for vores kunder at vælge mellem almindelige byggematerialer – og så selvfølgelig bæredygtige byggematerialer.

Det, der kendetegner de bæredygtige byggematerialer er, at de er fremstillet med en minimal miljøpåvirkning, Det kan inkludere materialer såsom genanvendte byggematerialer, træ fra bæredygtigt skovbrug, eller materialer med lav CO2-udledning.

2. Optimering af energiforbrug

Ved at bruge bæredygtige byggematerialer, der er fremstillet med en minimal miljøpåvirkning, kan man reducere det miljømæssige aftryk af et projekt. Det kan inkludere materialer såsom genanvendte byggematerialer, træ fra bæredygtigt skovbrug, eller materialer med lav CO2-udledning. Dette vejleder vi gerne om, inden vi går i gang med dit næste byggeprojekt. 

3. Affaldssortering og genanvendelse

Ved at sortere affaldet og genanvende materialer kan man reducere mængden af affald, der ender på lossepladsen, og samtidig genanvende ressourcer. Det kan omfatte at genanvende byggematerialer og reducere mængden af affald, der sendes til forbrænding.

Reduktion af energi- og vandforbrug i forbindelse med reparation og genopbygning efter skader.

4. Transport og god planlægning

Når vi kører sammen og planlægger kørslen grundigt fra A-Z undgår vi unødige tidsspild og overforbrug på vejene.

5. Grønne arbejdspraksisser

Ved at implementere grønne arbejdspraksisser, såsom at slukke for lys og maskiner, når de ikke er i brug, kan man reducere energiforbruget og samtidig skabe en mere bæredygtig arbejdsplads.

Bæredygtighed og DIS

Har du brug for et uforpligtende tilbud?

Bestil opkald fra en af vores projektledere her

4 + 12 =